Jaarhoroscoop

Verkrijg inzicht in thema's die nu spelen
symbool astrologie praktijk voor soulsearching

Een jaarhoroscoop geeft een beeld van de thema’s die nu en komend jaar in jouw leven spelen. Vergelijk het met een zaklamp op een donker pad. Een jaarhoroscoop beschijnt een deel van jouw levenspad; het laat zien welke thema’s je het komend jaar kunt verwachten.

Concreet gezegd:

 Een jaarhoroscoop geeft aan:

 • Is het een jaar van veel contacten, uitwisseling of juist een jaar van inkeer?
 • Is het een jaar van ideeën of een jaar van uitvoeren? Zit je in de rol van architect of van bouwmeester?
 • Op welk levensterrein wil je het komend jaar je ego ontplooien?
 • Op welk levensgebied zijn er veranderingen te verwachten?
 • Van waar komt de tegenwind? Op welk levensterrein krijg je te maken met beperkingen?

Hoe werkt een jaarhoroscoop?

Een jaarhoroscoop is een tijdelijke horoscoop met en werkingsduur van een jaar

Als je een jaarhoroscoop maakt, koppel je de hemelkaart van dit moment, dus hoe de planeten nu staan, aan jouw geboortehoroscoop. En tussen deze twee hemelkaarten, jouw persoonlijke hemelkaart en de huidige hemelkaart, ontstaat een interactie. Een planeet die nu op een bepaalde graad binnen de dierenriem staat kan bijvoorbeeld een punt raken uit jouw geboortehoroscoop en iets in jou triggeren.

Een jaarhoroscoop kan nieuwe interesses en nieuwe behoeften tonen

Zie het maar alsof er iemand aan je deur staat, aanbelt en iets van je wil. Er ontstaat een interactie, een wisselwerking. Je wordt ergens op gewezen, ergens aan herinnerd. Er wordt iets onder jouw aandacht gebracht. Deze interactie zet iets in gang; er kunnen nieuwe behoeften ontstaan of nieuwe inzichten en nieuwe interesses. Maar het is tijdelijk, de verbinding wordt weer verbroken en er ontstaan weer andere verbindingen. De ervaring neem je mee en zo ontwikkel je je en vormt zich stap na stap een bepaald pad: jouw levenspad.

Het grondpatroon van je leven

Aangezien de bewegingen aan de hemel vast liggen, kan een astroloog vanaf het moment dat je geboren bent, zien op welke leeftijd de verschillende verbindingen zich zullen voordoen. Het grondpatroon van je leven ligt vast.

Maar dat wil niet zeggen dat alles al vastligt. Integendeel. We hebben als mens ook nog zoiets als een vrije wil. Hoe je omgaat met tijdelijke verbindingen ligt aan jezelf. Leer je ervan, herken je op een gegeven moment je eigen valkuilen? Of zwem je ieder keer in dezelfde fuik? Kun je meegaan met de stroom van het leven, kun je accepteren dat het soms voor bepaalde zaken ‘de tijd niet is’ of zit je continu in de strijdmodus?

Jouw verjaardag: geboorte van een voor jou nieuw jaar

Een jaarhoroscoop loopt van verjaardag tot verjaardag. Op deze speciale dag wordt als het ware voor jou een nieuw jaar geboren, met nieuwe mogelijkheden en nieuwe interesses. Zo kun je elk jaar, op de dag van jouw geboorte, een nieuwe jaarhoroscoop laten maken. Nogmaals: de jaarhoroscoop heeft een tijdelijke werking. Volgende jaar heb je immers weer een nieuwe.

Boek een consult

Praktische informatie jaarhoroscoop

Consult Jaarhoroscoop

 

 • Tijdsduur consult: 1,5 uur
 • Tarief: €175 (incl. voorbereidingstijd)
 • Betaling: vooraf via bank– dit i.v.m. voorbereidingsuren (bankgegevens stuur ik in bevestigingsmail).
 • Voor het maken van een goede geboortehoroscoop heb ik 4 dingen nodig: jouw geboortedatum, geboorteplaats en (belangrijk!) exacte geboortetijd & plaats waar je op het tijdstip van je verjaardag
 • Locatie consult: Bethaniënstraat 27, Amsterdam
 • Liever online? Op verzoek kan het consult ook online plaatsvinden via Skype of Zoom

Pin It on Pinterest