Privacy statement

leer jezelf kennen via astrologie en handleeskunde

In dit statement kun je lezen hoe ik met jouw gegevens om ga. Uitwisseling van gegevens vindt plaats bij de volgende acties:

 • Opvragen van informatie over consulten/workshops via mail/contact formulier
 • Boeken van een consult
 • Deelname aan een workshop
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Bezoeken van site kristarosendahl.nl
 • Bezoeken van een lezing

Inhoudsopgave:

 1. Bedrijfsinformatie
 2. Welke gegevens worden er precies verzameld en uitgewisseld?
 3. Waar worden die gegevens opgeslagen?
 4. Duur van de periode waarin de gegevens worden opgeslagen
 5. Beveiliging
 6. Jouw gegevens, jouw rechten
 7. Jouw gegevens, mijn plichten

1. Bedrijfsinformatie

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle activiteiten die worden ondernomen vanuit mijn bedrijf. In mijn praktijk bied ik verschillende instrumenten aan die je in kunt zetten om jezelf beter te leren kennen. Het gaat hierbij om consulten, workshops en lezingen op het terrein van zingeving, spiritualiteit, psychologie, astrologie en handleeskunde.

Mijn praktijk is gevestigd aan de Bethaniënstraat 27, 1012 BZ te Amsterdam en bereikbaar via info@kristarosendahl.nl.

2. Welke gegevens worden er precies verzameld en uitgewisseld?

 • Gegevens verzameld via direct contact met Krista Rosendahl of activiteiten onder de naam Astrologielab en/of Handleeslab.

Als je contact met mij opneemt via mijn website (of via andere weg) dan vraag ik je om een aantal informatiebrokjes zoals naam, (eventueel) bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, (eventueel) Skype-adres en geboortedatum. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt om de dienstverlening optimaal te laten verlopen.

 • Gegevens verzameld via consulten/workshops:

Astrologisch consult: geboorteplaats, geboortedatum, exacte geboortetijd en plaats en in geval van een consult een geluidsbestand van het consult.

Handleesconsult: afdrukken van linker- en rechterhand en in geval van een consult een geluidsbestand van het consult.

Life review: geluidsbestand van het consult.

Mijn website maakt gebruik van Google Analytics. Doel hiervan is optimalisering van de website en dus van de dienstverlening. In tegenstelling tot het vorige kopje (directe contact) gaat het hier om anonieme gegevens. Ik zie dus wel hoeveel mensen een bepaalde pagina bezoeken en hoelang ze daar blijven, maar ik kan niet traceren wie dat dan zijn.

3. Waar worden die gegevens opgeslagen?

De site kristarosendahl.nl en het e-mailadres info@kristarosendahl.nl worden gehost bij Hostnet.

 • Audio-opname van een consult

Na afloop van een consult stuur ik jou – als je dat wilt – een geluidsbestand via We Transfer. Dat brengt met zich mee dat deze informatie tijdelijk op de server van We Transfer staat.

 

 • Astrologische gegevens: in softwaresysteem Solar Fire (geïnstalleerd op eigen pc)

4. Duur van de periode waarin de gegevens worden opgeslagen

 • Gegevens verzameld via direct contact met Krista Rosendahl en/of via Astrologielab/Handleeslab.

In principe bewaar ik deze gegevens voor onbepaalde tijd. Op het moment dat jij aangeeft (zie ‘Jouw gegevens, jouw rechten’) dat je jouw gegevens verwijderd wilt hebben, zal ik deze uit mijn eigen database weghalen.

 • Gegevens verzameld via consulten/workshops

Het gaat hierbij om astrologische gegevens, handafdrukken, audiobestand van gegeven consult. In principe bewaar ik al deze gegevens, ook in verband met vervolgconsulten. Bij astrologische vervolgconsulten in de vorm van solaar/transits & progressies maak ik deels gebruik van de eerder opgegeven data. Idem voor een vervolgconsult op het gebied van de handleeskunde.

Het gaat hierbij om de verzameling van anonieme gegevens door Google Analytics, die voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 5. Beveiliging

 • Gegevens verzameld via direct contact met Krista Rosendahl of activiteiten onder de naam Astrologielab en/of Handleeslab.

Deze gegevens worden bewaard op een beveiligd systeem, voorzien van een wachtwoord.

De site kristarosendahl.nl is beveiligd met een SSL-certificaat.

 6. Jouw gegevens, jouw rechten

Wil je jouw gegevens opvragen, inzien, veranderen of wil je dat ze verwijderd worden? Dat kan natuurlijk. Het blijven jouw gegevens. Neem hiervoor contact op via: info@kristarosendahl.nl.

7. Jouw gegevens, mijn plichten

Het is mijn plicht om zorgvuldig om te gaan met de aan mij toevertrouwde gegevens. Dat betekent dat jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming gebruikt kunnen worden. En ook niet aan derden doorverkocht kunnen worden.

Ik heb getracht deze privacyverklaring zo kort en bondig mogelijk te houden. Mocht je vragen hebben of zaken onduidelijk vinden laat het mij dan weten via: info@kristarosendahl.nl

Pin It on Pinterest